Dynateco

DYNATECO AE është një kompani dinamike greke e cila është e angazhuar në importimin, prodhimin dhe marketingun e kimikateve dhe furnizimet e naftës në vitin 1993, të kontabilitetit për firmat shquar me sukses në BE, SHBA, Greqia, Qipro dhe Ballkan. Shpërndan një shumëllojshmëri të gjerë të produkteve të përzgjedhura dhe  zbaton një sistem të certifikuar të cilësisë në përputhje me ISO 9001: 2008.