Dr.Schnell

Me seli në Gjermani dhe te pranishem në të gjithë Evropën, u ofrojnë klienteve vetëm produkte me cilësi të lartë pastrimi profesional. Përtej veprimtarive të përditshme Dr.Schnell merr një qasje të qëndrueshme për konsumin e burimeve dhe mjedisin. Biznesi dhe puna per zhvillim janë të rrënjosura në një angazhim të fortë për mbrojtjen e planetit.