Delta cleaning

Delta cleaning eshte një kompani importuese për mjete dhe pajisje pastrimi, në Selanik të Greqisë. Ata ofrojnë cilesine me te larte të tregut, duke zhvilluar dhe dizajnuar produkte në bashkëpunim me fabrikat e mëdha të huaja.