Mars Tissue

Kompania Mars Tissue është themeluar në vitin 1934 në N. Philadelphia, Athinë. Kompania është aktive në prodhimin dhe tregtimin e produkteve profesionale te letres. Përmes përpjekjeve te tyre për t’u kujdesur për mjedisin, minimizojnë ndotësit e ambjentit dhe kete e realizojne nepermjet teknologjise moderne dhe aktiviteteve për riciklimin e të gjitha abstraksioneve.