DYNATECO S.A

Albsolution sjell linjen me te re te produkteve per “pastrimin baze dhe higjenen”, te pershtatshem per te gjitha industrite,ne bashkepunim me Dynatecho S.A
DYNATECO S.A është një kompani dinamike e cila është e angazhuar në importimin, prodhimin dhe tregtimin e kimikateve dhe furnizimeve të produkteve per industry te ndryshme në 1993, duke kontaktuar firma të dalluara me sukses në BE, SH.B.A., Greqi, Qipro dhe Ballkan.

Ajo trajton një larmi të gjerë të produkteve të zgjedhura dhe aplikon një sistem të certifikuar të cilësisë sipas ISO 9001: 2008.

Në përputhje me rrethanat, furnitorët e DYNATECO SA zbatojnë sisteme të certifikuara në përputhje me ISO 9001/2000, ISO 14001, HACCP, CE, EMAS & ECOLABEL.
Fuqia kryesore e DYNATECO SA qëndron tek njerëzit e saj të stafit të mirë, të cilët kanë përvojën dhe njohurinë e nevojshme, si dhe shërbimin e shkëlqyer

Kriteret themelore të përzgjedhjes janë:

• Theksi tek produktet që rrisin sigurinë e punonjësve

• Konkurrueshmëria e çmimeve

 “Se bashku kerkojme qe te ofrojme mbështetje teknike të shkëlqyeshme në përzgjedhjen dhe zbatimin e produkteve më të përshtatshme që kërkohen nga klientët tane me produkte qe mbulojne sigurine ,higjenen dhe mbrotjen e mjedisit”